AUTYZM – „DZIECI ZAMKNIĘTE W SZKLANYM KLOSZU"

Dzieci autystyczne wymagają szczególnej troski, dlatego stosowana terapia wymaga od specjalistów pracujących z dziećmi autystycznymi najwyższych kwalifikacji i umiejętności.

Dzieci te nie są rozumiane przez otoczenie ich zachowania są źle odczytywane.

CZYM JEST AUTYZM?
Autyzm wczesnodziecięcy to zespół poważnych zaburzeń rozwojowych dziecka, manifestujący się do 30 miesiąca życia, związanych z wrodzonymi dysfunkcjami układu nerwowego.

Autyzm występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek w relacji (4:1). Około 70% dzieci autystycznych jest upośledzonych umysłowo.

Autyzm można podzielić na dwa zespoły:

 • Autyzm zwany zespołem Kannera; charakteryzuje się występowaniem upośledzenia umysłowego. W zachowaniach tych osób występują stereotypie ujawniające się głównie w obszarach motoryki. Dziecko z zespołem Kannera ma ograniczone szanse funkcjonowania społecznego, wymaga profesjonalnej, systematycznej i długoterminowej terapii.
 • Autyzm zwany zespołem Aspergera; to lżejsza postać autyzmu. Osoby z tym zespołem zachowują się dziwacznie. Brakuje im wyczucia, czego inni oczekują i jak inni odczuwają. Nie wykazują respektu przed dorosłymi i nie mają wyczucia dystansu. Ich twarz pozbawiona jest mimiki. Osoby te jednak wykazują bogaty słownik; są często wyjątkowo utalentowane w niektórych dziedzinach. Dziecko z zespołem Aspergera ma spore szanse na przystosowanie społeczne.

CHARAKTERYSTYCZNE ZACHOWANIA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

 • Trudności w nawiązywaniu kontaktów, w tym kontaktu wzrokowego. Gotowość do dzielenia uwagi daje się zauważyć między szóstym a trzynastym miesiącem życia dziecka. Etap ten ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka.
 • Nie okazują emocji lub nieadekwatnie reagują na rożne stany emocjonalne, nie odwzajemniają uczuć.
 • Występuje brak uśmiechu na widok matki. Nie potrafią reagować spontanicznie, nie dzielą się radością z innymi osobami.
 • Występują powtarzające się zachowania „stereotypie” - kręcenie się, wielokrotne układanie przedmiotów w szeregu lub wieży z klocków.
 • Występują problemy z percepcją - charakterystyczna nadwrażliwość, niedowrażliwość, biały szum.
 • Zabawa nie jest spontaniczna - mają problemy z udawaniem, naśladowaniem, wyobrażaniem sobie czegoś.
 • Często koncentrują się na części obiektu a nie na całości.
 • Obsesyjnie przywiązują się do rożnych przedmiotów. Potrafią chodzić z całą reklamówką przedmiotów.
 • Domagają się stałości otoczenia.
 • Przywiązują się do rytuałów, np. Oglądanie tego samego programu.
 • Często występuje echolalia – powtarzanie zasłyszanych zwrotów. Echolalia może być bezpośrednia i odroczona.
 • Może występować mutyzm lub sporadycznie brak użycia słów. Mutyzm - to zamilknięcie na skutek zaburzeń psychicznych, mutyzm może być całkowity lub wybiórczy.
 • Dziecko używa ręki dorosłego jeśli potrzebuje czegoś.
 • Nie używa zaimka „ja”
 • Nie używa gestów.
 • Nie używa zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Nie bawi się z rówieśnikami.
 • Preferuje bycie samemu - „AUTOS” – SAM.
 • Nie wyciąga rąk w kierunku osoby znanej, która chce go wziąć na ręce.
 • Nie macha na dowidzenia.
 • Nie interesuje się zabawkami. Nie używa zabawek zgodnie z przeznaczeniem.
 • Bierze przedmioty do buzi.
 • Manipuluje obiektami w szczególny sposób.
 • Układanie puzzli – występują szczególne zdolności percepcyjne.

TERAPIA DZIECI AUTYSTYCZNYCH
Każda terapia dziecka autystycznego powinna być oparta na profesjonalnej diagnozie. W usprawnianiu dziecka liczy się wielokierunkowość oddziaływań i powinna ona obejmować różne obszary funkcjonowania.

Istotne jest również podjęcie jak najwcześniejszych działań – tak aby nie dopuścić do narastania objawów wtórnych uszkodzeń i zaburzeń rozwoju. We wczesnym etapie rozwoju układ nerwowy charakteryzuje się dużą plastycznością, dzięki czemu istnieje możliwość korekcji zaburzonych funkcji a także kompensacji deficytów.

Małe dzieci są bardzo podatne na stosowane programy.

BADANIA GENETYCZNE A WYSTĘPOWANIE AUTYZMU

www.youtube.com/watch?v=uKdbIZHdRI

Zadzwoń do nas

 • telefon: 94 346 16 91
 • telefon: 94 346 16 92
 • telefon: 94 346 16 93
 • telefon: 94 346 16 94
 • telefon: 94 346 16 95
 • fax: 94 346 16 94
 • telefon kom.: 602 108 648
 • telefon kom.: 608 635 809